XIO211.DI16 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD0-B2000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...

XIO211.DO16 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD1-B4000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...

XIO211.DO8 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD7-B4000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...

XIO211.DI8DO8 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD8-B6000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...

XIO211.AI8 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD2-B0401 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...

XIO211.AO8 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD3-B000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 seri...

XIO211.AI4AO4 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD9-B000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 seri...

XIO211.P6 Otomasyon Grubu GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD4-B0000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...

XIO211.R8 GENİŞLEME MODÜLLERİ XIO211 SERİSİ GENİŞLEME MODÜLLERİ

XIO211-E0N-GD5-B0000 Mikrodev XIO211 serisi genişletme modülleri, MP211 serisi PLC ve RTU300 ser...