Enerji yönetimi, akıllı mühendislik Çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Tesislerde Ürün-Hizmet-Metrekare başına düşen enrerji giderlerini azaltmak enerji yönetimi sayesinde sağlanır.

Enerji yönetimi, ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel duyarlılıklardan fedakarlık etmeksizin gereksiz enerji tüketiminin önlenmesidir.

Dünyada enerji ihtiyaçları giderek önem kazanırken ihtiyacın karşılanması için enerji kaynaklarına yönelik yenilenebilir, sürdürülebilir, güvenli ve etkin enerji Çözümleri geliştirilmesi gerekir. Bu konuda ürün ailemiz ile aşağıdaki noktalarda çözüm sağlamak amacımızdır.

Enerji İzleme

Proseslerde ölçümler ve kaydedilen bilgilerdir. Bunları performans raporları takip etmektedir. Bununla birlikte proseslerde enerji verimliliğini iyileştirmek için veri ve diğer bilgiler kullanılarak prosesler kontrol altına alınır.

Enerji Yönetimi

İzleme yöntemleri:

* Sayaçlar, su idareleri, karayolları, GES gibi birçok alanı kapsar.

 

Enerji Veri Toplama

Enerji yönetim sisteminin ilk adımı gerçek ve her zaman ulaşılabilen veri toplamaktır. Veri kaynaklarını yukarıda bahsedilen alanlardan almaktadır.

Enerji Raporlama

İzleme sisteminin amacı faydalı bilgileri toplamaktır. Raporlamanın amacı ise; doğru ve gerçek bilgileri kullanılabilir olarak müşterilere sunmaktır. İşletmede talebi karşılayacak normda hazırlanmış enerji raporları yeterli olabilir. Enerji işleri ile uğraşan insanların raporlarla beslenmesi genel bir kuraldır.

Enerji Yönetimi