Büyük işletmeler, büyük enerji yükleri ve yüksek enerjiye ihtiyaç duyan yapıları nedeniyle fazlasıyla AG (Alçak Gerilim) ve OG (Orta Gerilim) sistemlerini tercih etmektedirler. Trafoların ve şebekelerin optimum kullanımını sağlayan bu sistemler sayesinde enerji nakil hatlarından gelen enerjinin sıkıntısız bir şekilde AG OG sistemlere iletilmesi önemli olmaktadır. Tüm elektrik dağıtımlarının yapıldığı şebekeler birleşik bir sistem olup iletim ve dağıtım yapılmasına olanak tanır. Elektrik gücü üreten enerji santrallerinden çıkan elektriğin dağıtımı ve nakili oldukça önemli bir işlem olmaktadır.

İşletmelerin ihtiyaç duydukları OG ve trafo hizmetlerinin içerisinde bulunan hücrelerin temini ve tedariği AG/OG sistemleri sayesinde sağlanarak daha hızlı ve etkili bir trafo sistemine sahip olunması sağlanır. Böylelikle işletmelerde oluşabilecek enerji ihtiyacını en üst düzey hücreler sayesinde yükselterek rahat bir şekilde kullanımına olanak sağlanmaktadır.

Geniş ürün ailemiz ile bu sürece katkıda bulunuyoruz.

AG / OG Uygulamaları