Supervisory Control And Data Acquisition (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) sistemi olarak tercüme edilir. SCADA sistemleri geniş ve birçok kontrol noktasından oluşan tesis ve makinelerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir. Sisteme erişim genelde tek bir kontrol merkezinden gerçekleştirilir, ancak günümüzde gelişen internet ve IoT sistemleri ile bu tür sistemlere sahip işletmeler SCADA sistemlerine her yerden erişebilme imkanına sahiptirler.

SCADA Sisteminin özellikleri:

• Tesis ve makinelerin grafik ve göstergelerle simüle edilebilmesi,
• Aktif izleme yapılabilmesi,
• Alarm Sistemi,
• Analiz ve Raporlama Sistemleridir.

SCADA ile anlık izlenebilme ve müdahaleye izin vermesi, zaman ve iş gücü verimliliğini arttırması, enerji tüketiminin takibi ve sağladığı tasarruf, geçmiş kayıtlarının izlenebilmesi, sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi (şalterlerin durumu vb.) gibi çok büyük avantajları bulunmaktadır