Üretim Yönetim Sistemi (MES); monitörleri ve kontrolleri bir fabrika veya atölyede gerçekleşen üretim sistemlerine ve veri akışlarına bağlayan bilgi sistemidir. MES‘in genel amacı, imalat işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve üretim çıktısını iyileştirmektir. Bu amaca, komple bir ürün yaşam yönetimi döngüsü hakkında gerçek zamanlı ve doğru veriler izleyerek ve toplayarak ulaşılmaktadır.

Ürün ailemiz ile aşağıdaki özelliklere sahip olan tesislere çözüm üretiyoruz:

  • Veri Toplama: Tüm sürecin özlü bir değerlendirmesini sağlayan ister manuel ister otomatik olsun bilgi girişlerinin tümü.
  • İşgücü Yönetimi: Çalışanların ve ekipmanların en iyi nitelik ve özelliklerini yönetmek ve bunları en avantajlı alanlarda kullanmaktır.
  • Ürün Takibi: Üretim içindeki süreci gerçek zamanlı olarak kolayca denetlemek ve yönetmektir.
  • Kalite Kontrol: Üretim sürecinin kalitesini kontrol etmek ve üretimde değişiklik ve gelişmeye izin vermektir.
  • Performans Analizi: Sistem tüm süreç üzerinde analiz yapmakta ve verimliliğin olmadığı alanları tespit etmektedir. Bu, işlem devam ederken sistemin verimlilik noktasına daha yakın hareket edebilmesini sağlamaktadır.
  • Bakım Yönetimi: Üretimi engellemeyen kaçınılmaz bakım planlanır, böylece sorunsuz bir üretim akışı sağlanmaktadır.